One Comment

  • Dom na etacie

    Moim patentem jest też korzystanie z darmowych atrakcji oraz oglądanie krajów przez pryzmat parków, skwerów i kościołów. Naprawdę można się wiele dowiedzieć o stylu życia mieszkańców danego kraju.

    Pozdrawiam i zapraszam do siebie 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *