Budapesti Közlekedési Központ (Centrum Transportu w Budapeszcie) – BKK, daje nam możliwość poruszania się po Budapeszcie i okolicy: tramwajami, pociągami, statkami po Dunaju oraz autobusami. Cena za pojedynczy przejazd dla osoby dorosłej to 350 HUF (około 4,40).