Chorwacja Schengen
Chorwacja,  Chorwacja wakacje 2023

Chorwacja w Schengen – co to oznacza? Wakacje w Chorwacji 2023

Czas czytania: 3 minut

Chorwacja przystępuje do strefy Schengen 1 stycznia 2023 roku. Co to dokładnie oznacza? Jaki to będzie miało wpływ na wakacje w Chorwacji 2023? Na wszystkie najważniejsze pytania odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Chorwacja Schengen 2023

Przystąpienie Chorwacji do strefy Schengen przyniesie wiele korzyści dla wszystkich, którzy planują odwiedzić ten piękny kraj z innych państw członkowskich Schengen. Spowoduje to m.in. wyeliminowanie kontroli granicznych z sąsiednimi krajami strefy Schengen.

Oprócz Schengen, w maju 2023 roku zostanie wprowadzony system zezwoleń na podróż zwany ETIAS. Osoby, które nie potrzebują wizy, aby wjechać do Chorwacji i UE, będą musiały zarejestrować się w tym systemie przed podróżą.

Co to jest strefa Schengen?

Strefa Schengen to wspólne terytorium stowarzyszonych krajów europejskich, które pod względem kontroli granicznych funkcjonuje jak jedno państwo. Państwa członkowskie Schengen kontrolują osoby, które wjeżdżają i wyjeżdżają z Schengen na swoich przejściach granicznych. Nie ma natomiast wewnętrznych kontroli granicznych pomiędzy członkami Schengen.

Strefa Schengen liczy obecnie 26 członków, w tym 22 państwa członkowskie UE oraz cztery inne kraje (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Kraje te wzajemnie zgodziły się na zniesienie krajowych kontroli granicznych między sobą, aby uprościć handel i procedury przekraczania granic.

Chorwacja przystępując do Unii Europejskiej w 2013 roku przyjęła cały dorobek prawny Schengen. Nie oznacza to jednak, że państwo to automatycznie weszło do strefy Schengen w momencie przystąpienia do UE. Aby zastosować dorobek prawny Schengen, Chorwacja musiała zostać poddana ocenie w wielu obszarach takich jak np.:

 • System informacyjny Schengen II
 • Ochrona danych
 • Wspólna polityka wizowa
 • Współpraca policyjna
 • Współpraca sądowa itp.
Polecany artykuł:  Lawendowa wyspa Chorwacji - Hvar

Chorwacja musiała spełnić te wszystkie obowiązkowe wymogi, aby przystąpić do strefy Schengen.

Co przystąpienie do Schengen oznacza dla Chorwacji?

Do czasu przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen kontrola graniczna pasażerów odbywała się zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe z Chorwacji na granicach wewnętrznych i zewnętrznych. Kontrola ta obejmowała regularne sprawdzanie tożsamości i obywatelstwa, ważności dokumentu podróży oraz sprawdzanie w odpowiednich bazach danych.

Dzięki przystąpieniu Chorwacji do Schengen zniesiona została kontrola graniczna między Chorwacją a innymi państwami członkowskimi UE (Słowenią i Węgrami). Na granicach zewnętrznych z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną kontrola graniczna pozostanie i z pewnością będzie bardziej rygorystyczna. Gdy zostaniesz skontrolowany na granicy zewnętrznej, możesz potem swobodnie podróżować wewnątrz Schengen bez ponownej kontroli. Chorwacja będzie mogła korzystać z mechanizmów monitorowania, kontroli i wymiany danych w ramach Schengen (systemy SIS i VIS itp.) – wykorzystywanych do zwalczania terroryzmu i zarządzania przepływami migracyjnymi.

Oprócz wprowadzenia euro w 2023 roku, członkostwo Chorwacji w Schengen powinno umożliwić głębszą integrację Chorwacji z UE. Oba wydarzenia powinny wzmocnić chorwacką gospodarkę i umożliwić swobodny przepływ osób i towarów.

Strefa Schengen a Unia Europejska?

Uwaga: Strefa Schengen i Unia Europejska to nie to samo i należy je rozróżniać. Nie wszystkie kraje członkowskie UE należą do Schengen. Chociaż wszystkie mogą ubiegać się o członkostwo, przyjęcie może zostać odmówione z powodów politycznych lub prawnych.

Co to jest SIS?

SIS (System Informacyjny Schengen) to wspólna baza danych członków Schengen, która zawiera informacje o osobach poszukiwanych i zaginionych, zagubionym i skradzionym mieniu oraz zakazach wjazdu. Dostęp do niej mają wszyscy funkcjonariusze policji, kontroli granicznej, funkcjonariusze organów ścigania i podobne powiązane organy.

Na podstawie informacji z SIS policja może podjąć niezbędne działania. Na przykład informacje te powinny pomóc w aresztowaniu osób, na które wydano nakaz, w wykryciu prób ponownego wjazdu osób, którym odmówiono wjazdu do strefy Schengen lub w konfiskacie skradzionych samochodów lub dokumentów tożsamości.

Polecany artykuł:  Twierdza Knin

Czym jest VIS?

VIS (Visa Information System) to system umożliwiający członkom strefy Schengen wymianę danych dotyczących wiz. VIS łączy systemy krajowe członków Schengen, konsulaty w krajach spoza UE oraz wszystkie przejścia graniczne na granicach zewnętrznych.

Kiedy Chorwacja dołączy do Schengen?

 • Kontrole graniczne na chorwackich granicach lądowych i morskich z członkami strefy Schengen powinny zostać zniesione od 1 stycznia 2023 r.
 • Kontrole graniczne w chorwackich portach lotniczych dla pasażerów z obszaru Schengen powinny zostać zniesione z dniem 26 marca 2023 r.
 • Wszystkie ograniczenia dotyczące korzystania z systemu informacyjnego Schengen (SIS) powinny zostać zniesione z dniem 1 stycznia 2023 r.

W związku ze zniesieniem kontroli granicznej pasażerowie strefy Schengen będą musieli korzystać z oddzielnych bramek na lotniskach. Pasażerowie, którzy podróżują z Chorwacji do innych krajów należących do strefy Schengen, będą w tych krajach rozdzieleni – będą korzystać z bramek bez kontroli granicznych. To samo stanie się z pasażerami, którzy przyjadą do Chorwacji z innych krajów należących do strefy Schengen – nie będą oni poddawani kontroli.

Na spotkaniu 8 grudnia 2022 roku ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości państw członkowskich UE jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen. Ogłosił to premier kraju Andrej Plenković.

Nowa waluta Chorwacji – Euro zamiast Kuny chorwackiej

Wejście do strefy Schengen Chorwacji od 1 stycznia 2023 roku to nie jedyna przełomowa zmiana. To właśnie 1 stycznia 2023 roku Chorwacja stanie się dwudziestym członkiem strefy euro. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych UE (Ecofin) przyjęła 12 lipca 2022 r. trzy ostateczne akty prawne niezbędne do przyjęcia przez Chorwację euro od 1 stycznia 2023 r.

Proces wprowadzania waluty euro w Chorwacji

 • Pierwsze paczki z chorwackimi monetami i banknotami euro weszły do sprzedaży 1 grudnia 2022 r;
 • 1 stycznia 2023 roku euro staje się oficjalną walutą Chorwacji;
 • Do końca stycznia będzie trwał okres podwójnego obiegu euro i kuny chorwackiej;
 • Do końca 2023 roku banki i urzędy pocztowe będą wymieniać kuny na euro po stałym kursie 1 euro = 7,53450 kuny;
 • Od 1 stycznia 2024 roku banknoty kuny chorwackiej będą wymieniane na euro tylko przez bank narodowy (bezterminowo), natomiast monety do 1 stycznia 2026 roku!
Polecany artykuł:  Zadar plaże - Diklo
Chorwacja