Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina to państwo federacyjne w południowo-wschodniej Europie.

Bośnia graniczy z Chorwacją, Serbią oraz Czarnogórą. Stolicą jest Sarajewo. Jako niepodległe państwo funkcjonuje od wiosny 1992 r., po rozpadzie Jugosławii. Bośnia zajmuje 129 miejsce pod względem wielkości kraju na świecie.

Bośnia i Hercegowina to 2 regiony historyczne i geograficzne – Bośnia zajmuje 80% kraju oraz Hercegowina. Kraj ten posiada 20 km dostęp do Adriatyku w okolicy Neum. BiH jest krajem górzystym prawie w 90%. W większości zajmują teren Góry Dynarskie z najwyższym szczytem Maglic 2 386 m.n.p.m. Kraj ten leży w strefie klimatu przejściowego pomiędzy kontynentalnym a klimatem śródziemnomorskim.

Stolicą BiH jest Sarajewo. Założone w 1462 r. przez Turków Osmańskich. Sarajewo jest miejscem zabójstwa w 1914r. arcyksięcia Franciszka Ferdynanda ( co stało się powodem rozpoczęcia II Wojny światowej).

Sarajewo dzieli się na 4 gminy ( opciny): Centar, Novi Grad, Novo Sarajewo i Stari Grad. Oddzielnie liczone jest Wschodnie Sarajewo- jako część Republiki Serbskiej. Stolica leży w centralnym punkcie BiH. Przez miasto przepływa rzeka Miljacka, Sarajewo położone jest bardzo ładnie krajobrazowo. Leży na wysokości 500 m.n.p.m. w kotlinie Alp Dynarskich, otaczają je góry na wysokość około 2000 m.n.p.m.

Pod rządami austriackimi Sarajewo zmodernizowano i unowocześniono jak na tamte czasy. Po układzie w Dayton z 1995 r. Stolica jest ustawicznie odbudowywana ( w wsparciu środków z UE), jednak ślady wojny nadal są widoczne w tym pięknym mieście.

Zabytki Sarajewa:

  • Stare miasto położone we wschodniej części Sarajewa. W XV w. Turcy założyli tu miasto, we wschodniej części miasta widoczne są wpływy tureckie, natomiast w zachodniej to wpływy Austro-Węgierskie;
  • Stara synagoga najstarsza i jedna z 2 czynnych synagog. Została zbudowana w 1581r. Potem dwukrotnie płonęła i w 1778r. spłonęła doszczętnie. W 2004r. przywrócono synagodze funkcje sakralne;
  • Przekorny dom dom nad rzeką Miljacką, jest atrakcją turystyczną miasta, która powiązana jest z budową meczetu Hadż. Na parterze mieści się restauracja;
  • Ratusz – dawna siedziba władz. W 1895 r. uroczyście otworzono Ratusz. Po II wojnie światowej mieściła się tu Biblioteka Narodowa, która po zbombardowaniu w 1992r. utraciła 90% ksiąg i manuskryptów. Obecnie to jeden z symboli Sarajewa. 

Na terenie BiH utworzono 3 parki narodowe oraz 3 parki krajobrazowe:

1. Nacionalni park Kozara

Park usytuowany wokół góry Kozara. Obejmuje około 3907 ha.Park utworzono w 1967r po tym jak w 1957r. lasy góry Kozara objęto ochroną za historyczne uznanie. Kozara była miejscem walk wyzwoleńczych podczas II wojny światowej przez partyzantów Tito.

2. Nacionalni park Una

Park utworzony nad rzeką Una. Jednym z najbardziej urokliwych krajobrazów jest okolica Martin Brod. Teren parku obejmuje 198,5 km2, od Bihaca do Martin Brodu.

3. Nacionalni Park Sutjeska

Najstarszy park BiH założony w 1965r. Ma powierzchnię 17500 ha. Nazwa pochodzi od rzeki przepływającej przez teren parku Sutjeska. Na terenie parku znajduje się najwyższy szczyt Maglic 2 386m.n.p.m.. Park słynie z pierwotnej puszczy Percica, która porasta zbocza gór znajdujących się w parku.

Zapraszamy do pozostałych naszych wpisów o:

Droga przez Bośnię i Hercegowinę- http://naszepodroze.edu.pl/inne-kraje/bosnia-i-hercegovina/droga-przez-bosnie-i-hercegovine/

Medjugorje – http://naszepodroze.edu.pl/inne-kraje/bosnia-i-hercegovina/medjugorje/

Mostar – http://naszepodroze.edu.pl/inne-kraje/bosnia-i-hercegovina/mostar/