Relacje Unia Europejska – Chorwacja

Czas czytania: 3 minut

Chorwacja była częścią federalnej Jugosławii

Kraj ogłosił niepodległość w czerwcu 1991 roku. Doprowadziło to do wojny z oddziałami z pozostałej części zdominowanej przez Serbię Jugosławii oraz z członkami etnicznej społeczności Serbów w samej Chorwacji.

 • 1992 : Unia Europejska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Zagrzebiem.
 • Październik 2001 : Podpisanie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA).
 • Koniec 2001 : przyjęta przez Komisję strategia krajowa dla Chorwacji (2002-2006), zapewniająca pomoc w ramach programu CARDS.
 • 21 lutego 2003 r . : Chorwacja złożyła wniosek o członkostwo w UE
 • Czerwiec 2004 : Rada wyraziła zgodę na otwarcie rozmów o członkostwie.
 • Grudzień 2004 : Unia Europejska zapowiedziała rozpoczęcie rozmów akcesyjnych wiosną 2005 r., pod warunkiem pełnego współdziałania tego kraju z międzynarodowym trybunałem ds. Zbrodni wojennych.
 • 16 marca 2005 r .: Unia Europejska opóźniła rozpoczęcie rozmów akcesyjnych, argumentując, że Zagrzeb nie spełnił powiązanych warunków.

 • Październik 2005 : Unia Europejska formalnie rozpoczęła rozmowy akcesyjne z Chorwacją.
 • Proces selekcji rozpoczął się w październiku 2005 r., został zakończony w  październiku 2006 r .
 • Rozdział negocjacji dotyczących nauki i badań został otwarty i zamknięty w  czerwcu 2006 r .
 • 29 marca 2007 r . : otwarto rozdział negocjacyjny na temat prawa własności intelektualnej.
 • 19 grudnia 2007 r . : 4. konferencja akcesyjna Unia Europejska-Chorwacja w Brukseli rozpoczęła negocjacje w sprawie dwóch kolejnych rozdziałów. Sieci transeuropejskie oraz przepisów finansowych i budżetowych.
 • 30 października 2008 : 7. posiedzenie Konferencji w sprawie przystąpienia na szczeblu zastępczym: cztery rozdziały negocjacyjne są tymczasowo zamknięte, pozostawiając otwartą liczbę rozdziałów na poziomie 21.
 • Listopad 2008-wrzesień. 2009 : Chorwacki proces negocjacji zatrzymuje się z powodu sporu granicznego ze Słowenią. Mimo znacznych wysiłków dyplomatycznych prezydencji czeskiej nie udało się odblokować impasu.
 • Premierzy Chorwacji i Słowenii zgadzają się, że nie powinno to stanowić przeszkody w przystąpieniu Chorwacji do UE. Umowa arbitrażowa została podpisana we wrześniu 2009 r. I została już ratyfikowana przez chorwacki parlament. Teraz wymaga ratyfikacji w parlamentu Słowenii.
 • Maj 2010 r . : Komisja Europejska przedstawia projekt stanowiska negocjacyjnego w sprawie rozdziału 23 dotyczącego akcesji – sądownictwa i praw podstawowych – do Rady. Państwa członkowskie UE muszą zatwierdzić stanowisko, aby otworzyć rozdział.

Kamienie milowe:

chorwacja jugosławia
fot. www.thedubrovniktimes.com

 

 • 29 marca 2007 : Otwarcie rozdziału negocjacyjnego na temat prawa własności intelektualnej w Chorwacji
 • 26 czerwca 2007 r . : Rozpoczęcie debat na następujące tematy: swoboda świadczenia usług, prawo spółek, usługi finansowe, społeczeństwo informacyjne i media, statystyki i kontrola finansowa.
 • 19 grudnia 2007 r . : Rozpoczęcie negocjacji w dwóch kolejnych rozdziałach: sieci transeuropejskie oraz przepisy finansowe i budżetowe.
 • 17 czerwca 2008 r . : Unia Europejska otwiera się na Chorwację: swobodny przepływ pracowników, polityka społeczna oraz zatrudnienie.
 • Grudzień 2008 : Słowenia zawetowała otwarcie dziewięciu rozdziałów negocjacyjnych ze względu na spór graniczny z Chorwacją. Spór graniczny dotyczy małych obszarów lądowych wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Które mogą okazać się ważne, jeżeli towarzyszyć im będą wyłączne prawa dostępu do stref głębinowych.
 • 11 września 2009 r . : premier Chorwacji Jadranka Kosor i  słoweński premier Borut Pahor ogłosili, że spór graniczny nie powinien stanowić przeszkody w kontynuowaniu negocjacji akcesyjnych Chorwacji z UE.
 • 29 września 2009 : Komisja parlamentarna ds. UE w Lublanie głosuje za zniesieniem weta, które uniemożliwiło zamknięcie rozdziałów negocjacyjnych między UE a Chorwacją.
 • 14 października 2009 r . : Unia Europejska publikuje nową strategię rozszerzenia UE.
 • 6 czerwca 2010 r . : Słowenia w wąskim zakresie zatwierdza umowę arbitrażową mającą na celu zakończenie sporu granicznego z Chorwacją. W referendum 51,5% Słoweńców poparło umowę, która byłaby prawnie wiążąca i usunęła poważną przeszkodę w przystąpieniu Chorwacji do UE.
 • 30 czerwca 2011 – Zamknięcie negocjacji akcesyjnych
 • 09 grudnia 2011 – Podpisanie traktatu akcesyjnego
 • 22 stycznia 2012 – Referendum w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej
 • 01 lipca 2013 – przystąpienie Chorwacji do wspólnoty.

Etapy:

Komisarz ds. Rozszerzenia Stefan Füle stwierdził w dniu 23 marca 2010 r., że Chorwacja zbliża się do końca negocjacji w sprawie członkostwa w UE, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, a “ostatni krok” będzie najtrudniejszy.

Były komisarz ds. Rozszerzenia Olli Rehn stwierdził 14 października 2009 r., że “Chorwacja zbliża się do mety po czterech latach intensywnych negocjacji akcesyjnych”.

“Chorwacja musi jednak kontynuować i intensyfikować wysiłki na rzecz reform, zwłaszcza w zakresie sądownictwa [i] walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, zanim dojdzie do zakończenia negocjacji i musi zdecydowanie rozwiązać kwestię dostępu do dokumentów przez MTKJ jako sprawa nagląca – dodał Rehn.

Gunnar Hökmark, były eurodeputowany, przewodniczący wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja, uważał, że ​​zbliżenie między Lublaną i Zagrzebiem jest ważnym etapem w rozwiązaniu sporu granicznego.

Na piątym posiedzeniu (27 kwietnia 2009 r.) Rada  Stabilizacji i Stowarzyszenia odnotowała postępy poczynione przez Chorwację w zakresie kryteriów kopenhaskich dotyczących przystąpienia do UE. Zachęciła również Chorwację do przyspieszenia wdrażania środków w zakresie opieki mieszkaniowej dla emigrantów.

Ian Micallef , p.o. przewodniczącego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, wyraził zadowolenie z porozumienia osiągniętego między Chorwacją a Słowenią w sprawie rozwiązania sporu terytorialnego. Dodał, że “jest to posunięcie we właściwym kierunku, które powinno otworzyć nowy rozdział w stosunkach między tymi dwoma państwami członkowskimi Rady Europy. Co z pewnością wywrze większy pozytywny wpływ na region jako całość” (16 września 2009 r.). ).

Reasumując, w piśmie skierowanym do czeskiej prezydencji UE  Amnesty International wyraziła zaniepokojenie. Chodzi o  ciągły brak postępów poczynionych przez władze Chorwacji w  zakresie dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych popełnionych podczas wojny w latach 1991-1995. Oraz pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii ( ICTY).