Imotski

Miasteczko ukryte w głębokim zapleczu Dalmacji za górami Biokovo, na granicy z Bośnią, 50 km od morza.

Przed nadmorską miejscowością Brela, od Jadranskiej Magistrali odchodzi droga nr 39. Można nią dojechać do tajemniczej krainy Imotski.

Atrakcjami miasteczka Imotski są jeziora Czerwone i Niebieskie ( Crveno i Modro). Obydwa jeziora połączone są podziemnymi kanałami z Adriatykiem. Jeziora są lejami krasowymi, które powstały poprzez stopniowe osuwanie się wapiennego podłoża poprzez płynącą podziemiami wodę. Ze względu na fakt, że większość uliczek w miasteczku jest jednokierunkowa, polecamy pojechać w pierwszej kolejności do Jeziora Czerwonego. Prowadzi do niego widokowa trasa ok 1,5 km od kościoła.

Jezioro Błękitne – Modro Jezero

Jego tafla wody ma tak niesamowite niebieskie zabarwienie, że wygląda aż nienaturalnie. Na jego brzegu urządzono niewielkie kąpielisko- ze względu na opadające dno wzmocniono je kamieniami.Do tafli jeziora prowadzi zygzakowata ścieżka dla odważnych (!). Jedna z alejek prowadzi do punktu widokowego, praktycznie zawieszonego nad jeziorem.  Głębokość jeziora Niebieskiego wynosi maksymalnie 220 m., powierzchnia 800 m x 500 m., powierzchnia nie jest stała i zależy od powierzchni wody. Pod koniec lata, gdy woda wysycha na dnie organizowane są mecze piłki nożnej. W jeziorze żyje endemiczny gatunek ryb Delminichtys adspersus.

Jezioro Czerwone – Crveno Jezero

Kilka kilometrów od Jeziora Modro znajduje się Crveno Jezero. Jezioro zajmuje bardzo głęboką kotlinę skalną o stromych ścianach. Nie prowadzi tam żadna ścieżka. Można je oglądać tylko z drogi tuż przy jeziorze. Ściany przy jeziorze są czerwonawe stąd odbijając się od jeziora wzięła się jego nazwa. Czerwone zabarwienie skał wzięło  się od tlenku żelaza, który powoduje czerwono-brązowy kolor skał klifowych.

Ma ono głębokość 241 m oraz głębokość podziemną sięgającą do 530 m. Jest to 3 co do wielkości lej krasowy na świecie. Crveno Jezero ciężej jest sfotografować z powodu swego położenia.

Ciekawostką jest fakt, że dno zbiornika to tzw. kryptodepresja ponieważ leży ono 6 m poniżej poziomu morza.

Imotski słynie głównie z jezior. Warto wiedzieć, że miasto leży na wzgórzu na którym w X w. powstała słowiańska twierdza – obecnie w ruinie. Twierdza Topana to kolejny zabytek tej miejscowości. Powstała ona w IX w. jako warownia Słowian. Od końca XV w. do 1717 r.wraz z całą okolicą należała do Turków.

Imotska Krajina

Krajina rozciąga się od gór Biokovo aż do granicy z Bośnią i Hercegowiną, dookoła miasta Imotski. Ma ona charakter krasowy, znaczy to że poziom wody w zbiornikach uzależniony jest od ilości wód krasowych. Świetnym przykładem jest Prolosko blato ( na zachód od Imotski) – raz tworzy rozległe jezioro a raz całkowicie wysycha. Na wschód od Imotski w kierunku Bośnii i Hercegowiny rozciąga się kresowa równina Imotsko Polje przez którą przepływa rzeka Jaruga.