Imotski

Imotski miasteczko ukryte w głębokim zapleczu Dalmacji za górami Biokovo, na granicy z Bośnią, 50 km od morza.

Przed nadmorską miejscowością Brela, od Jadranskiej Magistrali odchodzi droga nr 39. Można nią dojechać do tajemniczej krainy Imotski.

Atrakcjami miasteczka Imotski są jeziora Czerwone i Niebieskie ( Crveno i Modro). Obydwa jeziora połączone są podziemnymi kanałami z Adriatykiem. Jeziora są lejami krasowymi, które powstały poprzez stopniowe osuwanie się wapiennego podłoża poprzez płynącą podziemiami wodę. Ze względu na fakt, że większość uliczek w miasteczku jest jednokierunkowa, polecamy pojechać w pierwszej kolejności do Jeziora Czerwonego. Prowadzi do niego widokowa trasa ok 1,5 km od kościoła.

Jezioro Błękitne – Modro Jezero

Jezioro Modro – jego tafla wody ma tak niesamowite niebieskie zabarwienie, że wygląda aż nienaturalnie. Na jego brzegu urządzono niewielkie kąpielisko– ze względu na opadające dno wzmocniono je kamieniami.Do tafli jeziora prowadzi zygzakowata ścieżka dla odważnych (!). Jedna z alejek prowadzi do punktu widokowego, praktycznie zawieszonego nad jeziorem.  Głębokość jeziora Niebieskiego wynosi maksymalnie 220 m., powierzchnia 800 m x 500 m., powierzchnia nie jest stała i zależy od powierzchni wody. Pod koniec lata, gdy woda wysycha na dnie organizowane są mecze piłki nożnej. W jeziorze żyje endemiczny gatunek ryb Delminichtys adspersus.

Jezioro Czerwone – Crveno Jezero

Kilka kilometrów od Jeziora Modro znajduje się Crveno Jezero. Jezioro zajmuje bardzo głęboką kotlinę skalną o stromych ścianach. Nie prowadzi tam żadna ścieżka. Można je oglądać tylko z drogi tuż przy jeziorze. Ściany przy jeziorze są czerwonawe stąd odbijając się od jeziora wzięła się jego nazwa. Czerwone zabarwienie skał wzięło  się od tlenku żelaza, który powoduje czerwono-brązowy kolor skał klifowych.

Jezioro Czerwone ma głębokość 241 m oraz głębokość podziemną sięgającą do 530 m. Jest to 3 co do wielkości lej krasowy na świecie. Crveno Jezero ciężej jest sfotografować z powodu swego położenia.

Ciekawostką jest fakt, że dno zbiornika to tzw. kryptodepresja ponieważ leży ono 6 m poniżej poziomu morza.

Imotski słynie głównie z jezior. Warto wiedzieć, że miasto leży na wzgórzu na którym w X w. powstała słowiańska twierdza – obecnie w ruinie. Twierdza Topana to kolejny zabytek tej miejscowości. Powstała ona w IX w. jako warownia Słowian. Od końca XV w. do 1717 r.wraz z całą okolicą należała do Turków.

Imotska Krajina

Krajina Imotska rozciąga się od gór Biokovo aż do granicy z Bośnią i Hercegowiną, dookoła miasta Imotski. Ma ona charakter krasowy, znaczy to że poziom wody w zbiornikach uzależniony jest od ilości wód krasowych. Świetnym przykładem jest Prolosko blato ( na zachód od Imotski) – raz tworzy rozległe jezioro a raz całkowicie wysycha. Na wschód od Imotski w kierunku Bośnii i Hercegowiny rozciąga się kresowa równina Imotsko Polje przez którą przepływa rzeka Jaruga.